niedziela, 4 kwietnia 2021

Wesołych Świąt!!!


 

Podsumowanie akcji "V Wielkanocna Paczka dla Bohatera"


Dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie w ogólnopolską
 akcję "V Wielkanocna Paczka dla Bohatera."


Przygotowane kartki świąteczne zostały rozesłane do 35 kombatantów zrzeszonych 
w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminy Chełm.
Kartki ze świątecznymi życzeniami zostały przekazane do Urzędu Gminy Chełm. 
Dzięki uprzejmości pana Wójta Wiesława Kociuby, zastępcy Wójta- pana  Lucjana Piotrowskiego oraz pana Mirosława Mysiaka- sekretarza Zarządu Koła,  życzenia zostały rozesłane do kombatantów za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Serdecznie dziękujemy również pani Antoninie Farimie, skarbnikowi Związku za udostępnienie adresów kombatantów.


Nie mogło zabraknąć naszej wizyty ze słodkim upominkiem u pana Franciszka Golika, prezesa Związku Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych, tak bardzo związanego z naszą szkołą, która przejęła w roku 2016 sztandar Związku.


Dary i słodkie upominki od "wielkanocnego króliczka" trafiły między innymi do pani Janiny Gajewskiej, Ireny Wróblewskiej oraz pani Danuty Woch- mieszkanki Strupina Dużego.


Kombatanci byli niezwykle wzruszeni tą miła niespodzianką i zorganizowaniem takiej akcji. 
Wizyta u kombatantów stała się okazją do podzielenia się wspomnieniami o przeszłości i refleksjami nad teraźniejszością. Cieszył ich bardzo fakt, że młode pokolenie pamięta o tych, którzy walczyli za wolność i że nauczyciele ze Strupina Dużego wychowują uczniów w wartościach takich jak patriotyzm oraz wrażliwość na los drugiego człowieka pomimo pandemii. 

Powodzenie i wartość tej akcji wpłynęły na to, że już na stałe wpisze się ona w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu "Pomocne Strupiniaki".Pani Irena Wróblewska wraz z opiekunem SKW - Urszulą Rudnik


Pani Danuta WochUdostępnione przez panią Danutę pamiątkowe życzenia, 
które otrzymał  Józef Woch- mąż pani Danuty, w 75 rocznicę urodzin z 1998 roku.
 

Wesołych Świąt!!!